Kapacitet

Manipulativne obale

Manipulativne obale

Gat 1

Terminal za tekuće terete

Dužina: 60 m (za vez broda do 190 m)
Dubina: od 10,3 m do 12 m

Gat 2

Terminal za snabdjevanje naftnih platformi

Dužina: 180 m
Dubina: od 4,8 m do 7,1 m

Gat 3

Terminal za rasute terete

Dužina: 140 m
Dubina: 12 m

Gat 4

Terminal za pretovar generalnog tereta

Dužina: 135 m
Dubina: od 7 m do 11,4 m

Gat 5&6

Terminal za pretovar generalnog tereta

Dužina: 170 m
Dubina: od 7 m do 8,7 m

Gat 6

Terminal za pretovar generalnog tereta s RO-RO rampom

Dužina: 150 m
Dubina: od 8,7 m do 10,2 m

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr