Kapacitet

Industrijski kolosijeci i željeznice

Industrijski kolosijeci i željeznice

Kapacitet - Industrijski kolosijeci i željeznice

Dužina kolosjeka: ukupno 4.631 m
Kapacitet:
140 vagona / dan generalni teret
60 vagona / dan žitarice
40 vagona / dan ulja
Prometnice ukupno 34.000 m2

OPIS USLUŽNOG OBJEKTA
Opis_usluznog_objekta.pdf
Karta terminala.pdf

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr